HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT ry

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 6 jäsentä.Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden.